top of page

FAQ

Gebruik van deze of teksten is verboden zonder de toestemming van elektrischekeuring.vlaanderen is verboden en wordt periodiek gecontroleerd.

 • Waarom elektriciteit keuren?
  Defecten aan je elektrische installatie kunnen elektrocutie of brand veroorzaken, daarom moet je je elektrische installatie verplicht laten controleren. Tijdens de inspectie wordt de veiligheid van de elektrische installatie op verschillende manieren afgetoetst met het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrisch Installatie)
 • Wat is een elektriciteitskeuring?
  Een elektrische keuring is een controle waarbij je installatie wordt nagekeken of het nog conform is. Je elektrische installatie wordt bekeken of de elektrische aansluitingen aan de veiligheidsvoorschriften voldoen zoals deze zijn opgesteld in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
 • Is een elektriciteitskeuring verplicht?
  Een elektrische keuring is verplicht bij: - Verkoop woning of pand - Indienststelling van een nieuwe elektrische installatie - Uitbreiding van een bestaande installatie, zoals na een verbouwing - Belangrijke wijziging van de elektrische installatie, zoals het volledig vernieuwen - Tijdelijke installaties, zoals op een werf - Verzwaring van de installatie, zoals van monofase naar driefase - Alle 25 jaar voor elke installatie, wanneer het bestaande keuring is vervallen - Plaatsen van zonnepanelen, warmtepomp, laadpaal, thuisbatterij, airco, ....
 • Wie mag een elektrische keuring uitvoeren?
  De elektrische keuring moet gebeuren door een erkend controleorganisme. Electriciens mogen zelf geen keuring uitvoeren, zij mogen enkel aanpassingen doorvoeren.
 • Wat moet er in orde zijn voor de keuring?
  Om een elektrische keuring goed te laten verlopen zijn volgende documenten verplicht nodig: - Elektrisch ééndraadschema - Elektrisch situatieschema
 • Hoe verloopt een keuring elektriciteit?
  Een elektrische keuring verloopt als volgt: - Administratieve controle - Controle elektrische plannen - Visuele controle (meters, schakelbord) - Testcontroles met testapparatuur - Attest wordt op kantoor afgewerkt, je ontvangt een keuringsverslag (conform, niet-conform) met de eventuele inbreuken en aandachtspunten
 • Prijs elektrische keuring?
  - Residentieel: €165 - Niet-Residentieel: €189 - Extra teller: €165 - Enkel keuring zonnepanelen: €165 - Enkel keuring laadpaal: €165 - Enkel keuring batterij: €165 Combinatiekeuring: Resi. + zonnep. : €219 Resi. + laadpaal. : €219 Resi. + batterij : €219
 • Wat als je installatie afgekeurd is? (niet-conform)
  Dit staat niet vast en is afhankelijk van verschillende factoren. - U neemt eerst contact op met een gecertificeerde energiedeskundige om een ​​afspraak in te plannen. - Een deskundige komt dan ter plaatse om een analyse uit te voeren, nadien worden de gemeten gegevens, waargenomen eigenschappen gecombineerd met facturen, technische fiches en foto's in de EPC-software van de Vlaamse Overheid. Nadien wordt er een rapport gegenereerd en geregistreerd. Dit kan vrij snel gebeuren als alle gegevens voorhanden zijn zodat de deskundige het meteen kan verwerken. Dringend een EPC attest nodig? Bij EPC-attest.eu werken wij ook op avonden en weekenden met prioritaire handelingen!
 • Ik heb een niet-conform attest, wat nu?
  Als tijdens de inspectie blijkt dat er inbreuken zijn, ontvang je een niet-conform attest. Dit is geen reden tot paniek! In het verslag wordt aangegeven welke delen van de installatie niet conform zijn en dienen aangepast te worden. Nadien volgt een herkeuring van de installatie. Bij installaties van voor 1981 dient dat binnen de 18 maanden te gebeuren, bij nieuwere woningen binnen de 12 maanden. Je mag een woning verkopen met een niet-conform attest.
 • Mag ik met een niet-conform attest verkopen?
  Je mag een woning verkopen met een niet-conform attest. Als tijdens de inspectie blijkt dat er inbreuken zijn, ontvang je een niet-conform attest. Dit is geen reden tot paniek! In het verslag wordt aangegeven welke delen van de installatie niet conform zijn en dienen aangepast te worden. Nadien volgt een herkeuring van de installatie. Bij installaties van voor 1981 dient dat binnen de 18 maanden te gebeuren, bij nieuwere woningen binnen de 12 maanden. Dit is dan een verplichting voor de nieuwe eigenaren.
bottom of page